2000
январь
№1 (5)

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает для себя.
Юрий Левитанский

ЛЮДЯНА IСТОРIЯ

     Вiдбулася чергова наукова конференцiя, що вже не вперше проводить обласний комiтет «Дробицький Яр» i Харкiвський просвiтницький центр «Голокост».
     Цього разу вона мала надзвичайно точно i розумно визначену тему «Голокост i сучаснiсть». I cправдi, як трагiчно не згадуються подiї минулого, ми вiдповiдальнi не лише перед тими, кого вже немає, а ще бiльше перед своїми дiтьми i майбутнiми онуками — щоб нелюдське не повторювалось.
     Харкiв'яни вже давно визначили головне — людське серце. Саме воно допомогло вижити тим, кого в роки вiйни врятували «простi» люди, найчастiше вiруючi, якi вмiли любити ближнього бiльше нiж самого себе.
Дані Гехтман
Дані Гехтман
Моше Москович
Моше Москович
     Тому не дивно, що напередоднi конференцiї вiдбулася у центрi «Голокост» — вже традицiйно — зустрiч з врятованими i тими, хто рятував. I як завжди згадувалися простi, надзвичайно людянi i водночас величнi подробицi.
     Виразним виявом зверненостi до майбутнього стало те, що пiсля докладного виступу кандидата iсторичних наук наукового працiвника Iнституту полiтологiї НАНУ Анатолiя Подольського, який докладно проаналiзував iсторiографiю Голокоста, її досягнення i суперечностi, виступила учениця 11-го класу Iрина Тулiнова. У них у школi №163, розташованiй неподалiк Дробицького Яру, iснує група «Пошук», яка дослiджує Голокост у Харковi.
Харкiвський просвiтницький центр допомагає групi та консультує учнiв.
Анатолiй Подольский
Анатолiй Подольский
     Особливiстю конференцiї стало зосередження уваги на побутi i психологiчних особливостях i тих, кого нищили (зокрема, їх ставлення до влади — окупацiйної i попередньої), i тих, хто рятував (зокрема, побутова ситуацiя в Харковi).
     Доповiдь дослiдника Голокосту Якова Кранцфельда була зосереджена саме побутi в Харковi.
Яков Кранцфельд
Яков Кранцфельд
     З нею перегукувалась доповiдь доцента Жанни Ковби, яка в такому ж планi — людському, людяному — розповiла про тих, хто рятував євреїв у Схiднiй Галичинi.
Жанна Ковба
Жанна Ковба
     Важливiй темi — зброї ненавистi — фашистськiй пресi в окупованому Харковi — була присвячена цiкава доповiдь керiвника просвiтницького центру Лариси Воловик.
В кулуарах конференцiї
В кулуарах конференцiї: Мартен Феллер, Аркадiй Епштейн, Лариса Воловик.
     Харкiвськi конференцiї, присвяченi Голокосту, завжди орiєнтованi не так на iсторiю полiтичну, як на iсторiю «простих людей». В цьому i їхнi оригiнальнiсть i цiннiсть.
     Важливо, що матерiали конференцiї, як i попередньої, будуть виданi.

Мартен Феллер,
заступник директора
Iнституту Юдаїки, Київ