2006
март
3 (80)

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает для себя.
Юрий Левитанский

14 АДАРА
(14 МАРТА 2006 ГОДА)
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ПРАЗДНУЕТ
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ПУРИМ!

    Желаем всем читателям газеты напиться до «Ад ло яда» — до состояния, когда уже вы не сможете ощутить разницу между двумя фразами: «Будь проклят Аман» и «Благословен Мордехай». Но и в этом состоянии не забывайте об Эстер — ведь Она во всем «виновата»!

Давид Гарбар, Дуйсбург

Пурим
Из цикла «Иудейские праздники»

 

Ликуй, народ! Аман — отродье Амалека —
Закончил жизнь, — пришел расплаты час!
Бог не забыл и не оставил нас!
Так было в прошлом, так сейчас!
И будет так от века и до века!

Ликуй, народ! Сестра и дочь — Эстер —
Твоя надежда и опора, —
Как в прошлом — Иудифь, Яэль, Девора, —
Опять спасла тебя от смерти и позора.
Ликуй и радуйся: пой и пляши теперь!

Пой гимны Женщине, народ! В который раз
В дни рабства, плена, в дни скитаний,
В изгнанья дни и в дни страданий,
В дни насланных Всевышним наказаний
Одна Она, Она спасает нас.

Ликуй, народ! Аман — отродье Амалека —
Закончил жизнь, — пришел расплаты час!
Бог не забыл и не оставил нас!
Так было в прошлом, так сейчас!
И будет так от века и до века!

«Заметки по еврейской истории» №3, 2006


ЗАЯВА НАУКОВЦІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАІНИ, ЩО ПІДПИСАЛИ ЗАЯВУ
«ПРОТИ КСЕНОФОБІЇ,
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКУ УКРАЇНУ!»

    Ми були здивовані, дізнавшись, що Міжрегіональна академія управління пер­соналом подала до Печерського суду позов­ну заяву про захист ділової репутації МАУП й відшкодування моральної шкоди. Керівники цього органу вважають, що за­ява, підписана 250 найвідомішими пред­ставниками української інтелігенції Ук­раїни і діаспори, завдає моральної шкоди діловій репутації вузу.
    Хочемо підкреслити, що, по-перше, ми і, як сподіваємося, інші, свідомо підписали цього листа. Ми не обговорювали в ньому проблем МАУП як навчального закладу. Ділова репутація навчального вузу зале­жить від характеру здійснення ним своїх функцій — навчання студентів. Заява «Проти ксенофобії за європейську Ук­раїну!» питання навчання і виховного про­цесу не порушувала.
    Оцінку звернення «Припинити злочинні дії організованого єврейства», як ганебно­го не можна розглядати як недостовірну інформацію, оскільки таке звернення мало місце і містило положення, що були прямим розпалюванням міжнаціональної во­рожнечі.
    Така оцінка спирається на відповідні статті КК України. У науково-практич­ному коментарі до ККУ (Київ, 2001, с.14, 150), зокрема до п.2 статті 110-ї «Пося­гання на територіальну цілісність і не­доторканність України» та до п.1 ст. 161-ї «Порушення рівноправності гро­мадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії» розпалювання націо­нальної ворожнечі» тлумачиться, зокрема, як яв­но виражене неприязне (вороже) став­лення до тієї або іншої нації, до тієї або іншої релігії, коли такі дії спрямовано не проти особистих якостей конкретної особи, а проти якостей, що пов’язані з її расовою націо­нальною приналежністю; приниження національної честі та гідності громадян; пряме чи не пряме об­меження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного походження. У зверненні «Припинити злочинні дії організованого єврейства» великій групі громадян України приписано неґативні риси і вчинки саме як представникам пев­ної етнічної спільноти. Висловлені у цьо­му зверненні закиди на адресу офіційно зареєстрованих організацій єврейської меншини як «організованої етнічно-кримінальної спільноти», звинувачення так званих організацій єврейства у ство­ренні «величезної небезпеки» для України, заклики піддати їхню діяльність окремо­му розслідуванню, ви­творюють образ Ук­раїни як держави, де до єврейської менши­ни панує особливе і вороже ставлення.
    Тим самим ганьбиться репутація Ук­раїни у світі, що не може не викликати природного протесту з боку людей, яким небайдуже чесне ім’я Української держави й української нації.
    Закликаємо українську громадськість і наукову спільноту засудити такого штибу звернення і висловити солідарність із заявою «Проти ксенофобії, за європейську Україну!» і тими, хто її підписав.

Мирослав Попович, академік Націо­нальної академії наук України, директор Інституту філософії НАН України

Ярослав Яцків, академік Національ­ної академії наук України, президент Міжнародної асоціяції україністів

Станіслав Кульчицький, доктор істо­ричних наук, заступник директора Інститу­ту історії України НАН України

Олександр Майборода, доктор історич­них наук, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Юрій Шаповал, доктор історичних на­ук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Наталія Яковенко, доктор історичних наук, професор, завідувачка катедри історії НаУКМА


ПРАВЕДНИКИ  МИРА

Лариса Воловик, Харьков

ЮБИЛЯРУ -
С УВАЖЕНИЕМ И ВОСХИЩЕНИЕМ

    Ольга Кирилловна Девятко (дев. Белоусова) родилась в Харькове в феврале 1926 г. Семья до войны жила на Большой Основе в частном доме, который так и не успели достроить. В окружении сестер, брата, соседских ре­бят проходило спокойное детство: ходили в школу, а по вечерам соби­рались возле дома — шутили, играли в разные игры...
    ...В этом году, 15 февраля, Ольга Кирилловна Девятко отметила свой 80-летний юбилей. Она по-прежнему энергична и не устает помогать людям, как делала это всю жизнь. Мы желаем ей здоровья, благополучия, любви и внимания от родных и друзей. И так до 120-ти!


ШАГ  В  ИСТОРИЮ

    45 лет назад, 13 марта 1961 года, в Киеве Бабий Яр напомнил о себе еще одной трагедией: прорвало дамбу, которой перегородили Бабий Яр, чтобы залить его пульпой, засыпать и забыть о нем навсегда. Навсегда вычеркнуть Бабий Яр и трагедию евреев из памяти людей...

Марк Раковский, Нью-Йорк

ЗАГАДКА АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

    ...Впервые я «встретился» с Анатолием Кузнецовым, когда, будучи еще десятиклассником, прочел его роман «Продолжение легенды». Там он поставил под сомнение миф о том, что перед нами открыты все пути-дороги в открывающуюся жизнь.
    Второй раз я услышал о нем в 66-м году, когда в журнале «Юность» был опубликован роман «Бабий Яр». Но в те годы мне не удалось его прочитать. В 69-м я наткнулся на разносную статью гл. редактора «Юности» Бориса Полевого о «проклятом отщепенце А. Кузнецове, сбежавшем на Запад». Через какое-то время появились сообщения, что А. Кузнецов погиб в Лондоне в автокатастрофе...

ШАГ  В  ИСТОРИЮ

Йорам Шпыркин

ГЕРМАНИЯ ПРИЗЫВАЛА
К ДЖИХАДУ ПРОТИВ ГЕЙНЕ

    ...Клаус Биттерманн из немецкого издания «Juedische Allgemeine» говорит, что все хотят считать Гейне своим. «Немцы хотят вернуть Гейне в Германию, социалисты выдают его за своего, — пишет он. — Как бы то ни было, Гейне предлагает каждому что-то интересное, что-то свое — сатиру, записки путешественника, поэмы, баллады, аналитику, литературную критику и многое другое»...

КЛУБ  ЗНАМЕНИТЫХ  ХАРЬКОВЧАН

Евгений Буцкий, Харьков

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. М. ГЕНДЕЛЬМАНА

    28 апреля 2006 года исполняется сто лет со дня рождения нашего земляка, ветерана гражданской авиации Харьковщины, Александра Михайловича Гендельмана (1906-1981).
Он прожил яркую,насыщенную событиями, авиационную жизнь, многое сделал для становления и развития воздушного транспорта родного города, в котором он жил и работал с 1932 года...


Главный редактор
Лариса ВОЛОВИК

Тел. (057) 700-49-90
Тел./факс: (057) 7140-959
Подписной индекс 21785
При перепечатке ссылка на
«Дайджест Е» обязательна
http://holocaustmuseum.kharkov.ua
E-mail: volovik@vlink.kharkov.ua